Meniu principal

Sunt evreii de vina pentru moartea Domnului Iisus ?

Am folosit Biblia, ediția “Cornilescu”:

Isus a luat iarăşi la El pe cei doisprezece şi a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple.
„Iată”, a zis El, „ne suim la Ierusalim şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. (Mat 10:32, 33)

Deci el știa ce avea să I se întâmple !

Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. (Mat.26:24)

Pentru că așa fusese scris !

Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” (Mat.26:39)

Totul era la voia Tatălui !

„Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” (Mat.26:42)

Numai Tatăl putea hotărî ce se va întâmpla !

Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor. (Mat.26:45)

Nu oamenii au hotărât !

Iisus i-a zis: „Prietene, ce ai venit să faci, fă!” (Mat.26:50)

Domnul Iisus Hristos știa că Iuda Îl va vinde. Și atunci, dece L-a ales pe Iuda între apostoli ? Pentru că Iuda să Îl poată trăda, și în acest fel să se împlinească voia dumnezeiască, să se facă voia Tatălui.

“Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să se întâmple?” (Mat.26:53, 54)

Voia Tatălui este mai presus decât dorința lui Iisus !

“Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” (Mat.26:56)

Deci, niciun om, evreu sau roman, nu a hotărât nimic. Totul a fost după voia Tatălui !
Amin !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Lasă un răspuns